Tag Archive for kostwinners

Werkloze kostwinners

Het kan best grappig zijn om je werkloze vriend steunzool te noemen. Een beetje werkloze beschikt immers over voldoende zelfspot om die kwalificatie als geuzennaam te dragen. Het probleem is echter dat veel mensen werklozen niet omwille van de humoristische noot in de hoek zetten, maar omdat zij daadwerkelijk denken dat iemand met een WW-uitkering werkschuw tuig is. Mensen die werkloosheid aan den lijve ondervinden, weten in de meeste gevallen wel beter.

Werkloosheid gaat iemand die in de kracht van zijn werkzame leven zou moeten staan niet in de koude kleren zitten. Als een zwaard van Damocles hangt het uitblijven van succes in het vinden van werk boven de hoofden van deze mensen. Wat als het niet lukt om een baan te vinden voordat het recht op een WW-uitkering afloopt? Voor menig werkloze staat veel meer op het spel dan alleen de eigen loopbaan. Het huis, bijvoorbeeld, en een stabiele omgeving voor de kinderen.

Vooral voor veel mannen is werkloosheid een martelgang, juist omdat zij vanuit hun omgeving vaak stuiten op meewarige blikken en quasi-begripvolle opmerkingen van vage bekenden die van horen zeggen hebben. Dat het voor een man heel rot moet voelen om werkloos te zijn, en zo. Ja, rot is het. “Want voor een man is werkloosheid erger dan voor een vrouw”, wordt er vervolgens ingewreven. Waarom? “Een man heeft meer eergevoel en zijn maatschappelijke status daalt.”

Zo, daar kun je het als mannelijke werkloze mee doen. Toch is het niet onlogisch dat het gangbare idee is dat werkloosheid de gemiddelde man moeilijker valt dan de gemiddelde vrouw. Goed of niet, veel mannen zijn in de praktijk nog altijd de voornaamste kostwinner van het gezin. Het verschil waarin mannen en vrouwen werkloosheid ervaren heeft dan ook niet alleen met eergevoel en status te maken, maar tevens een praktische verklaring.

Het werkloosheidsspook dat momenteel door Nederland waart, treft tot nu toe vooral mannen. Tegelijkertijd stijgt het aantal gedwongen huisverkopen. Causaal verband: doordat een groeiend aantal primaire kostwinners werkloos is, wordt het voor steeds meer gezinnen moeilijk om aan de hypotheekverplichtingen te voldoen. Maatschappelijk gezien is stijgende werkloosheid onder mannen dan ook een grotere zorg dan stijgende werkloosheid onder vrouwen.

Nee, er is niets mis met het maken van grapjes over de werkloosheid van een vriend. Maar sta er wel eerst even bij stil of dit werkschuw tuig een gezin heeft. Vaak staat hij dan immers onder immense druk omdat hij voor zijn kinderen een toekomst heeft te bestendigen. Als een primaire kostwinner bezwijkt onder die druk, bezwijkt waarschijnlijk het gezin. Werkloze kostwinners verdienen geen hoon, maar een steuntje in de rug.

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin
Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin