Het beschuldigende vingertje

Eerder gepubliceerd op DIERENBESCHERMING.

Het afmaken van gezonde geiten en schapen ter bestrijding van de Q-koorts is een schandaal! Onnodig vanuit medisch en epidemiologisch oogpunt, verwerpelijk vanuit dierenwelzijns- en ethisch perspectief. In dit standpunt staat de Dierenbescherming niet alleen; ook landbouworganisatie LTO, de dierenartsen en politici met oog voor dieren vinden dat. Bijna dertien jaar na de beruchte uitbraak van de varkenspest – waarbij miljoenen dieren werden afgeslacht – blijkt de Nederlandse overheid nog niets geleerd te hebben.

Want mensen, het is zo langzamerhand iedereen met boerenverstand toch wel duidelijk? Sinds de enorme schaalvergroting haar intrede heeft gedaan in onze veehouderij, hebben wij in Nederland meermaals te kampen gehad met al of niet voor mensen gevaarlijke dierenziekten die door de steeds grootschaliger industriële werkwijze leidde tot massale slachtingen onder dieren die de ziekte zelf vaak nog niet eens onder de leden hadden. Het menselijk welzijn staat voorop… Prima. Maar direct daarna komt wat mij betreft toch echt het welzijn van de dieren en zeker niet per definitie het economisch belang.

Kostbaar
In de Q-koortsbestrijding zullen duizenden drachtige geiten en schapen het loodje leggen en nog meer ongeboren dieren nooit het levenslicht zien. Deze aantallen vallen in het niet in vergelijking met de honderdduizenden evenhoevigen die in 2001 werden afgemaakt vanwege mond- en klauwzeer, of de miljoenen slachtoffers die de vogelpest in 2003 maakte. Maar wat deze epidemie schrijnend maakt is dat er diervriendelijker maatregelen mogelijk waren, die al lang bekend, eenvoudig toe te passen en economisch minder schadelijk waren. Zo kost afmaken meer dan het niet-dekken van de geiten en schapen had gekost.

Jammer
En ja, nu lijkt dat achteraf gepraat. Dat snappen de mensen die dat maanden geleden al riepen ook wel. Maar het is wel jammer dat zij maanden geleden niet werden gehoord. Het beschuldigende vingertje dat sommigen richting de verantwoordelijke ministers priemden, vind ik dan ook niet onbegrijpelijk; het valt niet te ontkennen dat economische belangen invloed hebben gehad op het beleid, dat daardoor te terughoudend is geweest. En het meest wrange is dat uiteindelijk zelfs de economische belangen door dit wanbeleid extra zijn geschaad.

Tweede Kamer
Wat de afgelopen dagen wel duidelijk is geworden, is dat ook de Q-koorts een breed scala aan slachtoffers kent: de mensen die ziek zijn geworden of zijn overleden, de geiten en schapen, de boeren die hun bedrijf kapot zien gaan, de dierenartsen die geacht worden duizenden vaak gezonde dieren te doden. Zelfs Klink en Verburg zijn slachtoffers, al was het maar omdat de koorts maatschappelijke twijfel heeft gezaaid over hun functioneren. Ik vind het dan ook een goede zaak dat de Tweede Kamer gaat uitzoeken hoe het ondanks de vele waarschuwingen opnieuw zo verschrikkelijk mis heeft kunnen gaan.

Reacties gesloten.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin