Ganzen, de geiten van het noorden

Eerder gepubliceerd op DIERENBESCHERMING.

Het zuiden en oosten van Nederland hebben geiten. Maar wat zij met hun geiten kunnen, kunnen wij met onze ganzen. Zoiets moet de provincie Friesland hebben gedacht toen zij het onzalige plan opvatte om net zo veel ganzen uit de weg te ruimen tot er een – ja, u leest het goed! – economisch acceptabel aantal is. Tienduizend overzomerende Grauwe Ganzen moeten er volgens de provincie aan geloven. Tienduizend! Ik geef het je te doen om er zo veel te doden. De ganzen mogen kiezen: dood door de kogel of dood door vergassing. En Nederland maar prat gaan op zijn hoge beschavingsniveau…

Maar goed, er is natuurlijk gezocht naar alternatieven en die zijn er gewoon niet. Zo doen we dat immers in Nederland. Toch? Maar nee, niets is minder waar. Die alternatieven zijn er wel! En daar wordt zelfs in Friesland zelf al op proefbasis mee gewerkt. Zo verschenen er eind vorig jaar schitterende verhalen in de landelijke media over bordercollies die in Zuid-West Friesland worden ingezet om ganzen te verjagen. Die proef loopt nog. Maar zij gaat niet uit van de provincie maar van het Faunafonds, dus voelt Friesland zich niet geroepen om er in haar plannen rekening mee te houden. Logisch toch?

Schrale wildstand
Nee, niet logisch! De alternatieve methoden om tot een economisch acceptabel schadeniveau te komen, redden niet alleen de levens van heel veel ganzen maar zijn ook vanuit financieel-economisch opzicht waarschijnlijk gunstiger dan het huidige plan. Hoe dat kan? Doordat zij ofwel effectiever zijn, dan wel een structurele oplossing bieden en niet, zoals het huidige plan, een incidentele. Om het streefaantal van de provincie te behalen, zullen er immers elk jaar duizenden ganzen moeten worden gedood. En ja, doden kost geld. Maar wacht, de provincie weet hoe het haar centjes terug kan verdienen…

Ik zie de beleidsambtenaar die dit plan heeft bedacht al uit zijn stoel opspringen: ‘We eten ze op!’ roept hij naar zijn collega’s. ‘Ha, ha, we schieten ze uit de lucht of vangen en vergassen ze en dan, ja joh, dan eten we ze op! Lekker biologisch!’ Slim? Nee… Ik vind het eerlijk gezegd een onsmakelijk idee om mensen op te roepen om wild dat overtollig wordt bevonden te doden en lekker op te peuzelen. En ganzen die een schotwond oplopen en vervolgens creperen hebben pech gehad? Als dit voorbeeld navolging krijgt, is Nederland binnen de kortste keren ontdaan van zijn toch al schrale wildstand.

Nederlandse zon
Goed, maar om tienduizend ganzen te verjagen zijn wel heel erg veel bordercollies nodig. En die zijn er misschien niet. En dus moeten er ook ganzen worden gedood, zij het minder dan in het huidige plan. Toch? Maar nee… Ik zei al, er zijn meer alternatieven voorhanden. Die moeten met de inzet van bordercollies worden gecombineerd. Ik roep even: robotvogels, knalapparaten, linten, het onaantrekkelijk maken van gebieden rondom broedplaatsen door het telen van voor ganzen niet-eetbare gewassen. Of lok ganzen naar niet-productievelden door deze in te zaaien met klaver, wat ganzen liever eten dan gras.

De technische invulling van deze alternatieven doet er hier niet toe. Waar het mij om gaat is dat een provincie zichzelf in het hemd zet door een barbaarse oplossing te kiezen voor een probleem dat heel goed zonder bloedvergieten is op te lossen. Wanneer leren wij in Nederland nu eindelijk eens kijken naar de ook voor dieren meest vriendelijke oplossingen voor problemen waarvan wij vinden dat zij ze veroorzaken? Dames en heren van Gedeputeerde Staten van Friesland, ook ganzen zijn levende wezens die recht hebben op hun plekje onder de vaak o zo kille Nederlandse zon.

Reacties gesloten.

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin
Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin