Dierenwelzijn is hot!

Eerder gepubliceerd op DIERENBESCHERMING.

Wethouders. Gemeenteraadsleden. Beleidsmedewerkers. Klinkt niet erg spannend. Toch was onze miniconferentie gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid, op woensdag 14 oktober gehouden in Baarn, een doorslaand succes.

En dat was het niet alleen vanwege het grote aantal deelnemers: 120, een stijging van liefst vijftig procent ten opzichte van vorig jaar. En ook niet vanwege de mooie locatie: kasteel Groeneveld, dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan ons beschikbaar had gesteld. Zelfs het messcherpe en droogkomische voorzitterschap van VPRO-coryfee Peter van Ingen was maar bijzaak. Want de echte meerwaarde van de conferentie was het gevoel van betrokkenheid dat de deelnemers uitstraalden.

Grote afwezige
Doel van de conferentie, georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en genoemd ministerie, was om dierenwelzijn hoger op de agenda te krijgen bij de verschillende gemeenten. Uiteraard hebben wij ook na deze bijeenkomst nog een lange weg te gaan voordat alle gemeenten een eigen dierenwethouder hebben, maar duidelijk is wel dat een groeiend aantal eindelijk werk wil gaan maken van beleid op het gebied van dierenwelzijn.

Grote afwezige op de conferentie was de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die uitnodigingen tot op het hoogste niveau had ontvangen. Waar het ministerie van LNV zich steeds vaker opstelt als gesprekspartner van de Dierenbescherming, blijft de deur naar de overkoepelende organisatie voor de 441 Nederlandse gemeenten in het slot. En dat is jammer, omdat dierenwelzijn leeft onder de bevolking en gemeenten gebaat zijn bij algemene richtlijnen over de invulling van dierenwelzijn op beleidsniveau.

Gemeenteraadsverkiezingen
“Dierenwelzijn is hot!” zei Jinke Hesterman van het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have, een van de sprekers op de conferentie. En daarmee sloeg zij de spijker op de kop. Want echt, het was een verademing om te zien hoe al die gemeenteambtenaren en lokale politici met elkaar in gesprek raakten – in verhitte debatten, zelfs – over de verantwoordelijkheden van gemeenten ten aanzien van dieren en hun welzijn. Hulde voor het open oor dat zij elkaar en ons hebben getoond!

Mijn inschatting is dat binnen afzienbare tijd zoveel gemeenten bij de VNG zullen hameren op richtlijnen, dat die er uiteindelijk toch gaan komen. En als ze moeten worden opgesteld, dan staat de Dierenbescherming klaar om gevraagd en, indien nodig, ongevraagd met advies langs de zijlijn te staan. Want ja, wij blijven beuken op die deur. Maar dat doen we niet zonder onze eigen deur open te laten staan. Met of zonder de VNG, dierenwelzijn wordt een issue tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010!

Reacties gesloten.

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin
Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin