Veertig miljoen dieren… Daar word je stil van

Eerder gepubliceerd op DIERENBESCHERMING.

Nederland is beter in het ruimen van dieren dan in het ruimen van sneeuw. Een cynicus zou zeggen dat dat maar goed is ook, omdat een klein land zich anders niet zou kunnen permitteren om zo veel dieren op een zo klein oppervlak te houden. Mensen en dieren, opeengepakt in een dolgedraaide vlees- en melkindustrie: daar komen ongelukken van. Dagblad De Pers maakt vandaag de morbide balans op. Veertig miljoen dieren zijn inmiddels afgemaakt om de diverse crises in de vee-industrie te bestrijden. Veertig miljoen… Daar word je stil van.

De vraag rijst of de cynici niet gewoon gelijk hebben, dat het inderdaad niet mogelijk is om zoveel dieren te houden zonder te accepteren dat er eens in de zoveel tijd populaties moeten worden geruimd. Het antwoord op die vraag dringt zich steeds duidelijker op: de cynici hebben gelijk. Daarmee is de discussie echter niet ten einde, maar juist begonnen. Want als de schaalvergroting – die ook in de geitenhouderij heeft plaatsgevonden – niet werkt zonder massaslachtingen te accepteren, wat moet er dan gebeuren? Wat de Dierenbescherming betreft is op die vraag slechts één antwoord mogelijk: de vee-industrie in haar huidige vorm moet uit Nederland verdwijnen.

Illustratief
Hoewel een relatief kleine sector, is de situatie in de geitenindustrie illustratief voor de schaalvergroting in Nederland. Zo valt de huidige slachting vanwege de Q-koorts welbeschouwd nog in het niet bij het aantal geiten dat jaarlijks wordt afgemaakt omdat zij geen toekomst hebben als melkproducent: 175 duizend. Deze bokjes worden vaak met vijf tegelijk acht weken lang vetgemest op beton alvorens naar het slachthuis te worden vervoerd. Vervolgens wordt het vlees opgeslagen, omdat niemand het wil hebben. De wel nuttige dieren vergaat het niet beter; een melkgeit heeft anderhalf tot twee vierkante meter ruimte voor zichzelf. Zonder stro. In een afgesloten schuur. Niet zelden op een roostervloer.

Maatschappelijke discussie
Hopelijk komt de maatschappelijk discussie over de wenselijkheid van de vee-industrie nu eindelijk op gang. Is die nog wel van deze tijd? Ook de gewone burger raakt steeds meer doordrongen van de erbarmelijke leefomstandigheden van dieren in deze industrie. En dat niet alleen, ook de negatieve gevolgen van de schaalvergroting voor de eigen gezondheid kunnen niet langer worden ontkend. Ook moet onderzocht worden hoe de bestrijding van de Q-koorts heeft kunnen leiden tot het afmaken van tienduizenden vaak gezonde bokken en drachtige geiten en schapen. Deze maatregel had een laatste optie moeten zijn, pas te nemen als alle diervriendelijker opties niet afdoende waren gebleken.

Reacties gesloten.

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin
Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Linkedin